Στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ διαπαιδαγωγούμε νέους
 • με γνώσεις και δεξιότητες ζωής,
 • με κοινωνική, πολιτισμική και ανθρωπιστική ευαισθησία
 • με οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση
 • μυημένους στην αθλητική κουλτούρα
 • με συναισθηματική σταθερότητα
 • που θέτουν υψηλούς στόχους και προσπαθούν με πείσμα να τους επιτύχουν

Διαπαιδαγωγούμε ελεύθερους νέους ανοικτών οριζόντων, ευρωπαϊκών και οικουμενικών, ικανούς να ανταποκριθούν στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα σπουδών του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ αποσκοπούν:

 • Στην πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη κάθε μαθητή για την είσοδο στα πανεπιστήμια και την απόκτηση διπλωμάτων στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική, που επιτυγχάνεται αφενός μέσω ενός συστηματικού πλαισίου καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (όπως εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, αθέατη επιπεδοποίηση τμημάτων, δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλήνιου διαγωνισμούς, ύπαρξη συντονιστών μαθημάτων, προγραμματισμού μελέτης, ημερήσιων φύλλων μαθημάτων κλπ), αφετέρου μέσω διδασκαλίας επιπλέον ωρών από αυτές που προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας

 • Στην ανάπτυξη κάθε μαθητή και στη συναισθηματική του σταθερότητα, που επιτυγχάνεται αφενός μέσω του πολύπλευρου χαρακτήρα του προγράμματος του σχολείου από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό έως και το Λύκειο, αφετέρου μέσω της ύπαρξης υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως της εξειδικευμένης ψυχολόγου, της σχολής γονέων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της συστηματικής παρακολούθησης κάθε μαθητή σε όλη τη διάρκεια φοίτησης του σχολείο.
 • Στον εντοπισμό και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κάθε μαθητή, που επιτυγχάνεται αφενός μέσω της πληθώρας ερεθισμάτων που δέχεται κάθε μαθητής από την ενασχόληση του με ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, αφετέρου μέσω ειδικών tests αλλά και συστηματικής παρακολούθησης των κλίσεων του.
 • Στην ανάδειξη ελεύθερου και δημιουργικού χρόνου για κάθε μαθητή, που επιτυγχάνεται αφενός από το γεγονός ότι όλες οι δραστηριότητες που χρειάζεται ένας μαθητής καλύπτονται εντός του σχολείου, αφετέρου μέσω συγκεκριμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως οι ομαδικές εργασίες, ο προγραμματισμός μελέτης της επόμενης ημέρας κλπ.
 • Στην απαλλαγή του μαθητή από πρόσθετες εξωσχολικές δραστηριότητες, που επιτυγχάνεται μέσω αφενός της μη ύπαρξης ανάγκης για συμμετοχή σε φροντιστήρια, δεδομένου του είδους, του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών του Κολλεγίου (π.χ. εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, αθέατη επιπεδοποίηση τμημάτων, rolex ρεπλίκα ρολόγιαοργανωμένες σελίδες μαθημάτων κλπ), αφετέρου της δυνατότητας που έχουν οι μαθητές να παρακολουθήσουν εντός του Κολλεγίου δραστηριότητες όπως υποχρεωτικά 2 ξένες γλώσσες (που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου), πληροφορική (που οδηγεί σε απόκτηση πιστοποίησης ECDL), μουσική (σε όλα τα επίπεδα), αθλητισμός (συμπεριλαμβανομένου του Σωματείου και των Ακαδημιών) και χορός.

Στο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Σπουδών, πέρα από τα βασικά μαθήματα, τις δύο ξένες γλώσσες, την πληροφορική και τα διάφορα προγράμματα εμπεριέχονται επιπλέον και τα παρακάτω χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση:

 • Η συστηματική προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθηματικών και φυσικών επιστημών, γλώσσας, πληροφορικής και καλλιτεχνικών
 • Η εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που απαιτείται
 • Το πρόγραμμα «Γνωρίζω τον Τόπο μου» που αφορά τη βελτιστοποίηση των μηνιαίων εξορμήσεων (εκδρομών)
 • Το πρόγραμμα «Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική Παράδοση» που αφορά την εμπλουτισμένη μετεξέλιξη του δεδομένου προγράμματος του μαθήματος της Μουσικής
 • Το πρόγραμμα «Δημιουργικοί Καλλιτέχνες» που αφορά την εμπλουτισμένη μετεξέλιξη του δεδομένου προγράμματος του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής.