Λύκειο

 

 

Το Λύκειο ως το καταληκτικό επίπεδο της δεύτερης βαθμίδας της Εκπαίδευσης καλείται να υπηρετήσει δυο σπουδαίους και καθοριστικούς στόχους της παιδευτικής πορείας των μαθητών.

 

Ο πρώτος στόχος είναι να συμβάλλει στην ολοκλήρωση και κατάκτηση μιας Γενικής Παιδείας που επιδιώκει:

 • Nα διαμορφώσει ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες.
 • Να καλλιεργήσει και να αναπτύξει αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.
 • Να αναπτύξει τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους, και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας.
 • Να επισημάνει τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διδάξει το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.
 • Να τους ευαισθητοποιήσει στη διαφύλαξη και προαγωγή του πολιτισμού.
 • Να τους διδάξει, τέλος, την αγάπη και το σεβασμό για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, και όλα τα παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ευαισθησίες και τις σύνθετες ανάγκες της εφηβικής ηλικίας.

 

Ο δεύτερος στόχος είναι να προπαρασκευάσει τους μαθητές του, ώστε αφ’ ενός μεν να επιτύχουν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, αφ’ ετέρου να θεμελιώσουν την ικανή και αναγκαία υποδομή για μια επιτυχημένη πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Λύκειο του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ υπηρετεί τους δύο αυτούς υψηλούς στόχους με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:

 1. Στην οργανωτική δομή του (Διεύθυνση, Συντονιστικά Όργανα Κλάδων και Ξενόγλωσσων Τμημάτων, Μουσικό Τμήμα, Θεατρική Ομάδα, κλπ.)
 2. Στο υψηλό επίπεδο προγραμματισμού μαθημάτων και δράσεων.
 3. Στο επίλεκτο έμψυχο δυναμικό του, που με ευθύνη, επαγγελματική συνείδηση και εξειδίκευση εφαρμόζει ένα εντατικό πρόγραμμα σπουδών εμπλουτισμένο με υποστηρικτικές διαδικασίες, ποιοτικές και ποσοτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα και καινοτομίες που στο σύνολό τους εξασφαλίζουν στο Σχολείο μας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η είσοδος του μαθητή στο Λύκειο συνδέεται με εντονότερο προβληματισμό και σαφέστερο προσανατολισμό προς τη μετά το Λύκειο εποχή. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αποτελεί σταθμό προετοιμασίας, και μάλιστα εντατικής, για την επιτυχή ανταπόκριση του νέου στις επαγγελματικές –κοινωνικοοικονομικές – πολιτιστικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το Ενιαίο Λύκειο υπηρετεί τους εξής άμεσους στόχους :

 • Παροχή Γενικής Παιδείας υψηλού επιπέδου, που ευνοεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των μαθητών και συμβάλλει στην ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και στην οικοδόμηση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.
 • Προσφορά των γνωστικών εφοδίων που απαιτούνται για την συνέχιση των σπουδών στην επόμενη βαθμίδα.
 • Καλλιέργεια και άσκηση δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργό ένταξη των μαθητών στη σύγχρονη αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή και εξειδίκευσης.

 

Πέραν του προγράμματος σπουδών που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει, το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ περιλαμβάνει και τα εξής προγράμματα / καινοτομίες:

 1. Πληροφορική
 2. Υποχρεωτικά 1 ξένη γλώσσα (Αγγλικά) και προαιρετική επιλογή 2ης (μεταξύ Γερμανικών ή Γαλλικών), επιλογές που οδηγούν σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις στις γλώσσες
 3. Συστηματική προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθηματικών και φυσικών επιστημών, γλώσσας, πληροφορικής και καλλιτεχνικών
 4. Εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που απαιτείται
 5. Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός του τακτικού ωραρίου
 6. Πειραματικές δραστηριότητες στις φυσικές επιστήμες
 7. Συμβουλευτική

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα Λυκείου

 

Πρόγραμμα “Αντιγόνη”

Το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές της Β’ Λυκείου Θεωρητικής οι οποίοι μέσα από βιωματικές επισκέψεις αλλά και διαλέξεις, μελετούν τον χώρο και τη λειτουργία το αρχαίου Ελληνικού θεάτρου και κυρίως της τραγωδίας.

 

Πρόγραμμα “Κοραής”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν συγγραφείς του τόπου μας μέσα από συναντήσεις μαζί τους που πραγματοποιούνται τόσο στον χώρο εργασίας τους όσο και στη βιβλιοθήκη της πόλης μας.

 

Πρόγραμμα “Γνωρίζω τον Τόπο μου”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν περιηγήσεις στη Μεσαιωνική πόλη, να μελετήσουν αλλά και να επισκεφθούν βιότοπους της Δωδεκανήσου, μοναστήρια αλλά και κατακόμβες του τόπου μας

 

Πρόγραμμα “Κωνσταντίνος ο Υδραίος”

Το πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές μια πρώτη επαφή με τις διάφορες μορφές εκκλησιαστικής τέχνης όπως τη ναοδομία και την αγιογραφία, αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα για μια πρώτη γνωριμία με τις άλλες θρησκείες. Πρόγραμμα “Παναγιώτης ο Ρόδιος” Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν ιστορικές διαδρομές με περιεχόμενο ανάλογο της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας κάθε τάξεως.