Η Πληροφορική στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα ως μάθημα εξοικείωσης με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και ως πλατφόρμα για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων μέσα και έξω από την τάξη.

 

 Οι μαθητές του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ αρχίζουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή από την προνηπιακή ηλικία και ολοκληρώνουν την επαφή τους στο Λύκειο.

 

 Ανάλογα με την πρόοδο κάθε μαθητή υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης ECDL, του κορυφαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο, Προγράμματος Πιστοποίησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός του Κολλεγίου το οποίο και αποτελεί πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.

 

Το πρόγραμμα Πληροφορικής στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ χωρίζεται σε έξι βασικές ενότητες:

 • Εξοικείωση με τον υπολογιστή
 • Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών για εμπέδωση γνώσεων που αποκτώνται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 • Εκπαίδευση σε λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης.
 • Εκμάθηση συγκεκριμένων εφαρμογών.
 • Εκμάθηση απλών αρχών προγραμματισμού.
 • Χρήση της Τεχνολογίας για προσπέλαση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.

 

Ειδικότερα:

 

Πληροφορική στο Βρεφονηπιακό Σταθμό & το Νηπιαγωγείο

 

Στόχος της πληροφορικής στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο είναι οι μαθητές να έρθουν σε πρώτη επαφή με τον υπολογιστή και μέσα από ειδικά, γι’ αυτή την ηλικία, πακέτα λογισμικού τα παιδιά όχι μόνο να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες αλλά και να:

 • Ενισχύσουν τη φαντασία και τη δημιουργική τους ικανότητα μέσα από συνδυασμούς χρωμάτων και σχημάτων
 • Αναπτύξουν κινητικές, μουσικές και σχεδιαστικές δεξιότητες
 • Εξασκηθούν σε γνωστικά αντικείμενα όπως τα σχήματα, (τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος κ.α.), τα χρώματα, οι αριθμοί και τα γράμματα.

 

Πληροφορική στο Δημοτικό

Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού:

Οι μαθητές έχοντας αποκτήσει βασικές δεξιότητες από το Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο χρησιμοποιούν προγράμματα που τους βοηθούν σε γνωστικά αντικείμενα, όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η γραμματική, η αριθμητική κ.α. Εξοικειώνονται με την χρήση του πληκτρολογίου αποκτώντας δεξιότητα στη γραφή σε περιβάλλον Windows. Τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου είναι κατάλληλα επιλεγμένα για αυτή την ηλικία και εισάγουν τους μαθητές στη δημιουργία κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή.

Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού:

Το πρόγραμμα της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού κινείται σε τέσσερις άξονες :

 • Πλήρης εξοικείωση με τον Η/Υ και τη διαχείριση αρχείων.
 • Εκμάθηση συγκεκριμένων εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου και σχεδίασης. Έτσι οι μαθητές αποκτούν την ικανότητα ή δεξιότητα να κατασκευάσουν (στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη) και να παρουσιάσουν στην τάξη τους ολοκληρωμένες εργασίες με εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κυκλοφοριακή αγωγή, στην Ιστορία, στη Γεωγραφία, στη Μουσική κ.α.
 • Αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου και χρήση των υπηρεσιών του (ασφαλής περιήγηση και χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της εκπαιδευτικής γλώσσας Logo. Το περιβάλλον της Logo εισάγει τους μαθητές σε βασικές αλγοριθμικές δομές και αποδεικνύεται πολύτιμο βοήθημα για την κατανόηση αυτών των νέων εννοιών.

 

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα για παρουσιάσεις εργασιών τους αποκτούν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για την εκτέλεση εργασιών σε άλλα γνωστικά αντικείμενα και δραστηριότητες (έκδοση σχολικής εφημερίδας, εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, έκδοση ευχετήριων καρτών κ.α.).

 

Πληροφορική στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

 

Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ θέλοντας να οδηγήσει τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο, έχει σημαντική υποδομή στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές και τεχνολογικές προκλήσεις των καιρών.

Κύριο μέλημά μας είναι οι απόφοιτοί μας να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαβούν με επιτυχία την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια να ενταχθούν αρμονικά στην κοινωνία των αυξανόμενων επαγγελματικών απαιτήσεων.

 

Τα βασικά γνωρίσματα αυτής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι:

 • Η γνωριμία και εξοικείωση του παιδιού με τον Υπολογιστή από πολύ νωρίς.
 • Η γνωριμία του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μηχάνημα.
 • Η σε βάθος γνώση όλων των βασικών εφαρμογών γραφείου, που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για κάθε εργασία σε κάθε δραστηριότητα ή επάγγελμα.
 • Η πλήρης γνώση του περιβάλλοντος των Windows και η γνωριμία με άλλα λειτουργικά συστήματα.
 • Η πλήρης κατανόηση και χρήση του Διαδικτύου και κάθε άλλου δικτύου, τόσο ως μέσου επικοινωνίας, όσο και ως μέσου πληροφόρησης.
 • Η απόκτηση ευχέρειας στον χειρισμό των πιο σύγχρονων εργαλείων για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε σύνθετης εργασίας στον υπολογιστή ή στο Διαδίκτυο.
 • Η κατανόηση της έννοιας του αλγορίθμου, των κύριων προγραμματιστικών τεχνικών και βασικών δομών δεδομένων.
 • Η εκμάθηση των διεθνώς χρησιμοποιούμενων όρων (ορολογία) σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή της πολιτικής αυτής υπερβαίνουν τα όρια της θεωρίας και εκτείνονται στις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες εκείνες, που θα οπλίσουν τους μαθητές του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ με όλα τα εφόδια, ώστε να γίνουν μεθαύριο περιζήτητοι επαγγελματίες με δυνατότητα απόδειξης του υψηλού επιπέδου γνώσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού.

 

Με τέτοια εφόδια θα συναγωνίζονται ευχερώς τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους στις νέες τεχνολογίες και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, θα βοηθούν στην παραγωγή, θα ελέγχουν και θα αξιολογούν την ποιότητα παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού.

 

 Οι μαθητές εκπαιδεύονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Το υλικό του Υπολογιστή
 • Λειτουργικά Συστήματα (Windows, OpenSource Operating Systems)
 • Επεξεργασία κειμένου και Λογιστικά Φύλλα
 • Το διαδίκτυο ως κανάλι επικοινωνίας και πληροφόρησης
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Σχεδίαση πολυμεσικών παρουσιάσεων και εφαρμογών

 

Επίσης, διδάσκονται τις βασικές αρχές προγραμματισμού τις οποίες χρησιμοποιούν για την επίλυση απλών αλγοριθμικών προβλημάτων. Εκπαιδεύονται στην ανάλυση και σύνθεση προβλημάτων χρησιμοποιώντας την έννοια του αλγόριθμου. Εκμεταλλευόμενοι όλη την τεχνολογική υποδομή και τις γνώσεις που αποκτούν έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν εργασίες που αφορούν σε άλλα γνωστικά αντικείμενα εντός και εκτός του αναλυτικού προγράμματός τους.