Στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ λειτουργεί καθημερινά εστιατόριο με σκοπούς:
  • Τον εθισμό των μαθητών στην υγιεινή διατροφή και
  • Την κάλυψη των απαραίτητων, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενεργειακών αναγκών των μαθητών

 

Το μεσημεριανό φαγητό (όπως και κάποια από τα βασικά είδη διατροφής που πωλούνται στα κυλικεία του Σχολείου στα διαλείμματα) παρασκευάζονται αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου του Σχολείου από αγνά και φρέσκα υλικά αγορασμένα από πιστοποιημένους προμηθευτές. Η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου μενού γίνεται από ειδικό διατροφολόγο εξασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κάθε μαθητή. Φυσικά, τηρούνται στο μέγιστο οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής κατά την παρασκευή.

 

 Από τον Ιανουάριο του 2007 το εστιατόριο του Κολλεγίου είναι μηχανογραφημένο. Κάθε μαθητής με την εγγραφή του προμηθεύεται την ειδική Κάρτα Σίτισης. Αυτό εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:

 

  1. Κάθε γονέας ο οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα σίτισης μπορεί να λαμβάνει ακριβή αναφορά για την συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα αυτό. Η αναφορά θα λαμβάνεται κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στην Κεντρική Γραμματεία του Κολλεγίου.
  2. Δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή να σιτιστούν κάποιες ημέρες αν το επιθυμούν.
  3. Το σχολείο έχει στη διάθεσή του χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, απαραίτητα για τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σίτισης.

 

Γενικές παρατηρήσεις:

  1. Η κάρτα σίτισης είναι αυστηρά προσωπική.
  2. Η κάρτα σίτισης είναι απαραίτητη για την είσοδο στο εστιατόριο.
  3. Κάθε μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα σίτισης έως δύο φορές στη ζώνη σίτισης που του αντιστοιχεί χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
  4. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας σίτισης επανεκδίδεται νέα.