Δημοτικό

 

 

Το πρόγραμμα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ είναι εμπλουτισμένο και επομένως διευρυμένο. Περιλαμβάνει, πέρα από τα μαθήματα που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μια σειρά από νεωτερισμούς και καινοτομίες σε γνωστικούς τομείς, όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Ιστορία και η Πληροφορική, αλλά και δραστηριότητες σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση κ.α.

 

Ως ποιοτικές παρεμβάσεις στα προγράμματα και στις μεθόδους διδασκαλίας χαρακτηριστικά αναφέρονται:

 • Oι οργανωμένες σελίδες μαθημάτων,
 • Oι κατ’ οίκον εργασίες και η αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου
 • H χρήση ημερολογίου

 

Πέραν του προγράμματος σπουδών που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει, το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ περιλαμβάνει και τα εξής προγράμματα / καινοτομίες:

 1. Μαθήματα πληροφορικής, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος ECDL Core και Expert
 2. Υποχρεωτικά 2 ξένες γλώσσες: Αγγλικά και επιλογή μεταξύ Γερμανικών ή Γαλλικών, επιλογές που οδηγούν σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις στις γλώσσες
 3. Συστηματική προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθηματικών και φυσικών επιστημών, γλώσσας, πληροφορικής και καλλιτεχνικών
 4. Εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που απαιτείται
 5. Πρόγραμμα «Γνωρίζω τον Τόπο μου» που αφορά τη βελτιστοποίηση των μηνιαίων εξορμήσεων (εκδρομών)
 6. Πρόγραμμα «Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική Παράδοση» που αφορά την εμπλουτισμένη μετεξέλιξη του δεδομένου προγράμματος του μαθήματος της Μουσικής
 7. Πρόγραμμα «Δημιουργικοί Καλλιτέχνες» που αφορά την εμπλουτισμένη μετεξέλιξη του δεδομένου προγράμματος του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής
 8. Πειραματικές δραστηριότητες στις φυσικές επιστήμες
 9. Προγραμματισμός επόμενης ημέρας
 10. Πρόγραμμα «Γλωσσική Καλλιέργεια Μαθητών»
 11. Πρόγραμμα «Επαφή των παιδιών με τη Λογοτεχνία»
 12. Πρόγραμμα «Πυθαγόρας» για τα μαθηματικά
 13. Πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Ελληνικής Γλώσσας από την Αρχαιότητα έως Σήμερα»
 14. Πρόγραμμα «Κινητικής Αγωγής»

 

Από το σχολικό έτος 2008-2009, τα παιδιά της Α’ και Β’ Δημοτικού θα έχουν την προαιρετική δυνατότητα να παραμείνουν στο σχολείο έως και τις 16:00 στα πλαίσια του θεσμού της Δημιουργικής Απασχόλησης:

 Υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών τα παιδιά αφενός θα προετοιμάζουν μέρος των κατ’ οίκον εργασιών τους και αφετέρου θα ασχολούνται με μια σειρά από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.

 

Η δυνατότητα επιλογής της Δημιουργικής Απασχόλησης προσφέρεται εναλλακτικά ή και επιπλέον των δραστηριοτήτων του Ανοικτού Δημιουργικού Σχολείου, του Μουσικού Τμήματος και του Αθλητικού Σωματείου.