Γυμνάσιο

 

 

Το Γυμνάσιο λόγω των πολλών και δύσκολων εκπαιδευτικών του στόχων, αλλά και της θέσης του στη βαθμιδική διάταξη του Σχολείου, είναι ένα κρίσιμο επίπεδο που προδιαγράφει και καθορίζει την παραπέρα εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών.

 

Οι μαθητές έχοντας θεμελιώσει και κατακτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο Δημοτικό Σχολείο καλούνται να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα και έως ένα σημείο να εμβαθύνουν στα νέα γνωστικά αντικείμενα – μαθήματα του επιπέδου αυτού.

Η διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα είναι αρκετά υψηλού επιπέδου, αφού στη βαθμίδα αυτή ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εννεαετής εκπαίδευση των νέων και μαζί της «οι εγκύκλιες γνώσεις» που η πολιτεία έχει κρίνει ως ικανές για όσους αρκεστούν σε αυτές, αλλά και αναγκαίες για όσους μαθητές θα συνεχίσουν την παιδευτική τους προσπάθεια. Αυτοί οι τελευταίοι, που σήμερα αποτελούν σχεδόν το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου, καλούνται να δημιουργήσουν την απαιτούμενη υποδομή (γνώσεων και δεξιοτήτων), ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του καταληκτικού και κρίσιμου επιπέδου του Λυκείου.

 

Για να υπηρετηθούν αποτελεσματικά οι παραπάνω στόχοι η Γυμνασιακή βαθμίδα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ έχει σχεδιάσει, προγραμματίσει και εφαρμόσει πλήθος ποσοτικών και ποιοτικών παρεμβάσεων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις αυτές, υπερβαίνουν τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο όμως ως ελάχιστο πρόγραμμα τηρείται απαρέγκλιτα.

 

Οι ποσοτικές παρεμβάσεις συνίστανται:

 

1. Στην εκπόνηση, υπό τη καθοδήγηση των συντονιστικών οργάνων των κλάδων, φυλλαδίων ενισχυτικών της διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων με προφανή στόχο την αφομοίωση και εμπέδωση, μέσα από την άσκηση, της προσφερόμενης γνώσης.

2. Στην οργάνωση πολλών εργαστηριακών ασκήσεων κυρίως στις Φυσικές Επιστήμες και στην Πληροφορική. Οι εργαστηριακές ασκήσεις βοηθούν τον μαθητή να γνωρίσει την επιστήμη και την τέχνη του πειραματισμού, να παρατηρεί, να μετράει, να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα, να χειρίζεται συσκευές και να καλλιεργεί δεξιότητες.

3. Στην ενίσχυση του προγράμματος των μαθημάτων Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας, που έχουν επιλεγεί με κριτήριο είτε την ανεπάρκεια των ωρών που ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την αποτελεσματική διδασκαλία τους, είτε την προτεραιότητα που δίνει στα μαθήματα αυτά το Σχολείο.

 

 Οι ποιοτικές παρεμβάσεις συνίστανται:

 

 1. Στις καινοτομικές μεθόδους διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, Έκθεσης, Λογοτεχνίας και Πληροφορικής.
 2. Στις δύο υποχρεωτικά Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά και επιλογή μεταξύ Γερμανικών ή Γαλλικών, επιλογές που οδηγούν σε αντίστοιχες πιστοποιήσεις στις γλώσσες
 3. Στον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας
 4. Στη συστηματική προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαθηματικών και φυσικών επιστημών, γλώσσας, πληροφορικής και καλλιτεχνικών
 5. Στην εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που απαιτείται
 6. Στην εκπόνηση εργασιών από ομάδες μαθητών με στόχο την καλλιέργεια της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας τους, αλλά και την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και ομαδικότητας. Έτσι ο μαθητής μετατρέπεται από δέκτη σε πομπό και ενεργητικό φορέα ιδεών και πρωτοβουλιών.
 7. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αισθητική και πολιτιστική Παιδεία των μαθητών του Γυμνασίου, καθώς και στη σωματική τους άσκηση, αλλά και στην γνωριμία τους με χώρους της εργασίας, της δημιουργίας, της τέχνης και της ευρύτερης πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής. Οι κατευθύνσεις αυτές υπηρετούνται:
 • Με οργανωμένες μορφωτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, βιομηχανίες, εφημερίδες κ.α.
 • Με προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις (σχολικές εορτές, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις από χορωδία).
 • Με εκδηλώσεις κοινωνικής και οικολογικής ευαισθητοποίησης. Επισκέψεις σε χώρους και ιδρύματα όπου θεραπεύεται ο ανθρώπινος πόνος. Ενημερωτικές παρουσιάσεις περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και κοινωνικών, όπως το κάπνισμα, το ποτό, τα ναρκωτικά και η σχέση των δύο φύλων.
 • Με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στον εσωσχολικό αθλητισμό (Στίβο, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Κολύμβηση).

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνασίου

 

Πρόγραμμα “Φειδίας”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές μέσα από βιωματικές επισκέψεις και διαλέξεις να μελετήσουν την ιστορία των ελληνικών αγγείων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, αλλά και την ιστορία του γυαλιού..

 

Πρόγραμμα “Κοραής”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και να συζητήσουν με συγγραφείς του τόπου μας μέσα από συναντήσεις μαζί τους που πραγματοποιούνται τόσο στον χώρο εργασίας τους όσο και στη βιβλιοθήκη της πόλης μας.

 

Πρόγραμμα “Γνωρίζω τον Τόπο μου”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν περιηγήσεις στη Μεσαιωνική πόλη, να μελετήσουν αλλά και να επισκεφθούν βιότοπους της Δωδεκανήσου, μοναστήρια αλλά και κατακόμβες του τόπου μας.

 

Πρόγραμμα “Κωνσταντίνος ο Υδραίος”

Το πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές μια πρώτη επαφή με τις διάφορες μορφές εκκλησιαστικής τέχνης όπως τη ναοδομία και την αγιογραφία, αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα για μια πρώτη γνωριμία με τις άλλες θρησκείες. Πρόγραμμα “Παναγιώτης ο Ρόδιος” Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιήσουν ιστορικές διαδρομές με περιεχόμενο ανάλογο της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας κάθε τάξεως.

 

Πρόγραμμα “Γνωρίζω την οικονομία του τόπου μου”

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων χαρακτηριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών του νησιού μας, να μάθουν για τον τρόπο λειτουργίας τους, να συζητήσουν αλλά και να ολοκληρώσουν τη γνωριμία τους με μια σειρά από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κάθε μια από αυτές.