Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να εκφράσουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους με λόγια. Η παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιεί το μέσο με το οποίο τα παιδιά αισθάνονται περισσότερο άνετα, το παιχνίδι. Χρησιμοποιεί την έμφυτη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους για να επιφέρει σταδιακές αλλαγές στους τομείς ανάπτυξης στους οποίους παρουσιάζουν δυσκολίες.

 

Μέσω της παιγνιοθεραπείας τα παιδιά, από 4 έως 12 ετών, έρχονται σε επαφή και αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Μαθαίνουν ότι είναι καλό να νιώθουν, να αποδέχονται και να κατανοούν όλα τα συναισθήματα που βιώνουν, καθώς και να τα επεξεργάζονται μέσα από έναν ασφαλή και εποικοδομητικό τρόπο

 

Ο παιγνιοθεραπευτής είναι ειδικά εκπαιδευμένος ώστε να αντιλαμβάνεται και να αποδέχεται χωρίς κριτική διάθεση τα μηνύματα που στέλνει το παιδί μέσω του παιχνιδιού και να αντανακλά τα συναισθήματα που αυτό βιώνει, βοηθώντας το να τα αναγνωρίζει, να τα αποδέχεται και να τα επεξεργάζεται.

 

Η παιγνιοθεραπεία στο Κολλέγιο Ρόδου ακολουθεί το ολιστικό παιδο-κεντρικό μοντέλο του Διεθνούς Οργανισμού Παιγνιοθεραπείας (Play Therapy International – PTI). Πρόκειται για τον παγκόσμιο οργανισμό που παρέχει τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας, την εποπτεία της δουλειάς και τη διαρκή εκπαίδευση του παιγνιοθεραπευτή που αποτελεί μέλος του.