Η υποστήριξη για τη διασφάλιση του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας σ’ έναν κόσμο ραγδαίας αλλαγής και σε μια Ευρώπη που μεταβάλλεται σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο παρέχοντας συναρπαστικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, αποτελεί προτεραιότητά του Κολλεγίου.

 

Το Κολλέγιο Ρόδου αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού με πυξίδα την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στο πλαίσιο της δυναμικής εξέλιξής τους, παρέχει τόσο στους μαθητές του τόσο εξατομικευμένη συμβουλευτική όσο και σύγχρονα επαγγελματικού προσανατολισμού όπως το Career Gate Test Κ.17. To τεστ, την αποκλειστική διάθεση του οποίου για τα Δωδεκάνησα έχει αναλάβει το Κολλέγιο Ρόδου, έχει καταρτιστεί με βάση οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και στηρίζεται σε πολυετείς έρευνες επιστημονικής ομάδας υπό την αιγίδα του Θεόδωρου Κατσανέβα, PhD (L.S.E) καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οικονομική της εργασίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

 Το Career Gate Test είναι ένα σύγχρονο, δοκιμασμένο, επιστημονικά έγκυρο και εύχρηστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που με τη συνδρομή της παιδοψυχολόγου - συμβούλου του Γραφείου Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολλεγίου, των εκπαιδευτικών και των γονέων, μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και άμεσα τους νέους μας να πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής τους: εκείνη της επιλογής κατεύθυνσης, σπουδών και κατ’ επέκταση επαγγέλματος. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τεστ στο Κολλέγιο στόχοι είναι: Η υποστήριξη των μαθητών για την ορθή επιλογή κατεύθυνσης στην Α’ Λυκείου, την επιβεβαίωση της επιλογής κατεύθυνσης στη Β’ Λυκείου και την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού στη Γ’ Λυκείου.

 

Το τεστ διερευνά και χαρτογραφεί την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου και προσδιορίζει τις σπουδές και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. Επιπλέον, καταγράφει τις διασυνδέσεις τους με το εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο Πανεπιστημιακών, μεταπτυχιακών και ανώτερων σπουδών γενικότερα και επισημαίνει ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια. Επίσης, επισημαίνει τις ομάδες των επαγγελμάτων που ταιριάζουν περισσότερο στον καθένα σύμφωνα με τις δεκαεπτά κατηγορίες της «ταξινόμησης Κ.17», καθώς και με τους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland.

 

Αυτή η «χαρτογράφηση» της προσωπικότητας και η αντιστοιχία σε επαγγελματικές προοπτικές παρέχεται λεπτομερώς και γραπτώς με την προσωπική έκθεση που παίρνει κάθε μαθητής αφού συμπληρώσει το τεστ.