Η Σχολές γονέων που λειτουργούν στο Κολλέγιο Ρόδου ακολουθούν τη φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων Μαρίας Χουρδάκη που ιδρύθηκε το 1962 και που αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την εκπαίδευση γονέων (International Federation for Parent Education).

 

Με βάση και οδηγό τις αρχές της επιστήμης της Κοινωνικής-Οικογενειακής Ψυχολογίας, οι Σχολές Γονέων δημιουργήθηκαν για να συνεπικουρήσουν το/τη σύζυγο και γονέα στο δύσκολο έργο του και θεωρούνται ότι αποτελούν την παρέμβαση της επιστήμης στην οικογενειακή προβληματική.

 

 Η Σχολή Γονέων είναι τόπος:

 •  Συνάντησης, επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων
 •  Ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων
 •  Αναζήτησης νέων πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων
 •  Πληροφόρησης, στοχασμού και ωρίμανσης του γονέα
 •  Συνειδητοποίησης ότι για το κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις και ο κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει
 •  Χαλάρωσης από το άγχος της καθημερινότητας

 

Βασικοί σκοποί λειτουργίας της Σχολής Γονέων είναι:

 •  Η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας.
 •  Η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του
 •  Η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού

 

Ανάλογα με την ανταπόκριση των γονέων, κάθε χρόνο δημιουργούνται μικρές ομάδες γονέων (6-12 ατόμων), οι οποίες χωρίζονται ανά θεματική ενότητα με τους εξής τίτλους:

 •  Ομάδα βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (0-6 ετών)
 •  Ομάδα σχολικής ηλικίας (6-12 ετών)
 •  Ομάδα εφηβικής ηλικίας (12-18 ετών)

 

Τις εργασίες των ομάδων συντονίζει η ψυχολόγος του σχολείου μας, Νατάσα Καραγιαννάκη, ειδικευμένη για αυτό το σκοπό. Σε ατμόσφαιρα που γίνεται σταδιακά φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις άλλων γονέων και τελικά να γίνει συζήτηση με την ψυχολόγο. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τους γονείς με βάσει τις ερωτήσεις και τις ανάγκες τους.

 

Τα αποτελέσματα των εργασιών των Σχολών Γονέων στη μακρά διάρκεια λειτουργίας τους υπήρξαν θετικά. Πολλές οικογένειες είχαν την εμπειρία πραγματικής στήριξης και καθοδήγησης. Τονίζεται ότι οι Σχολές Γονέων δεν παρέχουν «συνταγές» ή «κανόνες» επιτυχίας αλλά αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων, την προστασία της ψυχικής υγείας της οικογένειας και όχι στη θεραπεία. Οι Σχολές Γονέων δεν υποστηρίζουν ότι είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσες λύσεις αλλά ότι δυναμώνουν το άτομο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παρέμβαση της επιστήμης γίνεται μοναδική προσφορά αγάπης προς τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο και οι Σχολές Γονέων καταξιώνονται μέσα από το δύσκολο έργο τους ως φορείς ποιότητας και πολιτισμού.