Τo ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ είναι:

  • Το σύγχρονο Ελληνικό Σχολείο με Ευρωπαϊκή διάσταση και Οικουμενικό ορίζοντα
  • Το πρωτοποριακό Πολυδύναμο Σχολείο με την ολοκληρωμένη πρόταση παιδείας (Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο – ΙΒ)
  • Το πρότυπο Ολοήμερο Σχολείο που πλαισιώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση με Καινοτόμα Προγράμματα Επιλογής (Προαιρετικές Δραστηριότητες και Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο)
  • Το υψηλών απαιτήσεων Ελληνικό Σχολείο πολιτισμού στην τροχιά του 21ου αιώνα και της παγκοσμιοποίησης.

 

 

«Στο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ υπερβαίνουμε θετικά και προωθητικά τις συνήθεις διαζευκτικές αντιπαραθέσεις: θεωρητικό ή πρακτικό σχολείο, ουμανιστικό ή τεχνοκρατικό κ.λ.π., στην κατεύθυνση του παιδαγωγούντος πολυδιάστατου σχολείου που επιτάσσουν οι σύνθετες ανάγκες του 21ου αιώνα.»

 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

Εμπνεόμενοι απ’ το κλασικό ιδεώδες του «καλού καγαθού» ανθρώπου, εφοδιάζουμε τους μαθητές μας με δεξιότητες ζωής και τους διαπαιδαγωγούμε να ζήσουν δημιουργικά στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον:

 

  • Ως Έλληνες πολίτες που κατανοούν το πολιτιστικό τους παρελθόν και παρόν και κινούνται με ασφάλεια στο μέλλον
  • Ως Ευρωπαίοι πολίτες που οραματίζονται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ενωμένης Ευρώπης στον κόσμο μας
  • Ως πολίτες του κόσμου που πιστεύουν και προσβλέπουν σε ένα μέλλον ειρηνικής και δημιουργικής συνεργασίας όλων των λαών της γης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον

 

 

«Πιστεύουμε στον ελεύθερο άνθρωπο και στις ανοιχτές κοινωνίες. Διαπαιδαγωγούμε τον ελεύθερο άνθρωπο των ανοιχτών οριζόντων και των ανοιχτών κοινωνιών. Διαπαιδαγωγούμε τον ελεύθερο Έλληνα των ανοιχτών οριζόντων, ευρωπαϊκών και οικουμενικών, σε πλήρη αντιστοιχία προς τη βαθύτερη ουσία του ελληνισμού, που είναι από τη φύση του παντελώς ασύμβατος με κλειστές και περιχαρακωμένες αντιλήψεις ζωής.»

 

 

Ελευθέριος Γείτονας