27/11/2009
ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Δημιουργία νέων μουσικών Ομίλων


Το Κολλέγιο Ρόδου στην προσπάθεια του να συνδυάσει τις απαιτήσεις του σύγχρονου τακτικού εκπαιδευτικού προγράμματος με την ατομική και ταυτόχρονα κοινωνική ανάγκη της προσωπικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά εγκαινιάζει από το τρέχον διδακτικό έτος 2009-2010 μία ακόμη παιδαγωγική καινοτομία, αυτήν της δημιουργίας των Μαθητικών Ομίλων. 

 

Σκοπός των Μαθητικών Ομίλων είναι να έλθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Κολλεγίου Ρόδου σε επαφή με μία σειρά γνωστικών αντικειμένων, προσεγγίζοντας τα όμως με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την μαθητική καθημερινότητα.

 

Η δήλωση για την συμμετοχή είναι προαιρετική αλλά η συμμετοχή στον Όμιλο καθί&sigm

signs of diabetes type 2 cialis dosage as needed
voltarene patch ningchao.net voltarenplast