23/10/2009
Η Σχολή Γονέων για το σχολικό έτος 2009-2010


 

 

 

 

Με τα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν με τη σταδιακή αυτοματοποίηση των συνθηκών ζωής, τις συνεχείς ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς, τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του ατόμου και την είσοδο της μητέρας στην εργασία, ο παραδοσιακός θεσμός της οικογένειας άρχισε να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Οι γονείς -βασικοί συντελεστές δόμησης της προσωπικότητας του αναπτυσσόμενου ατόμου- βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλαπλά προβλήματα.

 

 

Το Κολλέγιο Ρόδου με γνώμονα τον παραπάνω προβληματισμό αποφάσισε το σχηματισμό ομάδων //-->

viagra viagra viagra
ibuprofen teva thecaddman.com ibuprofeno
minoxidil beard blog.dotnetnerd.dk minoxidil cena
plavix indicaciones open plavix vademecum