16/10/2009
Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα: η Δημιουργική Απασχόληση στο Γυμνάσιο και το Λύκειο


Η κλασσική παιδαγωγική μέθοδος καθώς και οι ανάγκες κοινωνικοποίησης των εφήβων μαθητών και μαθητριών απαιτούν την στενή συνεργασία γονέων και σχολικής μονάδας, ειδικά στα ζητήματα ελέγχου της καθημερινής μελέτης και επιμέλειας.

Οι  μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας στα γνωστικά αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μεταβολές στα σχολικά εγχειρίδια, οι αλλαγές στην διδακτική διαδικασία καθώς και τις μεθόδους ελέγχου έχει οδηγήσει πολλές φορές γονείς και κηδεμόνες σε προβληματισμό για το είδος βοηθείας, το οποίο μπορούν να παρέχουν προς τα παιδιά τους στο σπίτι καθώς και για τον τρόπο ελέγχου της μελέτης τους, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότεροι γονείς είναι φορείς μίας διαφο&rho

omeprazole omeprazole sandoz omeprazole posologie
celebrex wiki davidspot.com celebrex compendium