19/01/2024
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ -  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2024


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας για 5η συνεχόμενη χρονιά θα είναι εξεταστικό κέντρο για τον Διαγωνισμό Μαθηματικών ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».


Σας παραθέτουμε τις πιο κάτω πληροφορίες για τον Μαθηματικό Διαγωνισμό Πυθαγόρα! Παρακαλούμε πολύ για όποιο παιδί θέλει να πάρει μέρος θα πρέπει να συμπληρώσετε την "Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα" (επισυνάπτεται) και να μας τη στείλετε στο σχολείο μαζί με τη συνδρομή (10 ευρώ).


Στην υπεύθυνη δήλωση είναι απαραίτητο ένα email για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στην πλατφόρμα του διαγωνισμού!


Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας σχεδόν όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση (από Β΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου). Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021)/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Πότε θα διεξαχθεί;

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ορίστηκε το Σάββατο 09 Μαρτίου 2024.


Πού και πώς θα διεξαχθεί;

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2022, ηλεκτρονικά.


Ποιοι συμμετέχουν;

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από τη Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 7 Μαρτίου 2024.


Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό;

Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής. Ο μαθητής θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του για το περιοδικό, που είναι 10 €. Οι εγγραφές γίνονται μόνο στο σχολείο μας και ξεκινούν στις 16 Ιανουαρίου 2025 και ολοκληρώνονται στις 7 Μαρτίου 2024. Μαθητής/τρια που δεν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του μέχρι τις 7 Μαρτίου 2024 δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.


Πότε θα παραλάβουν οι μαθητές το περιοδικό;

Το περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ εκδίδεται μια φορά το χρόνο και θα σταλεί στα κέντρα, από όπου θα παραλειφθεί από τους μαθητές σε διάστημα ολίγων ημερών μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.


Παρατήρηση: Ευθύνη της ΕΜΕ είναι η αποστολή των περιοδικών στα εξεταστικά κέντρα. Η παραλαβή των περιοδικών από τους μαθητές αποτελεί ευθύνη των κέντρων. Το περιοδικό περιλαμβάνει εκτός των άλλων πολύ ενδιαφερόντων για την μαθηματική παιδεία άρθρων, τα θέματα του διαγωνισμού όλων των τάξεων με τις αναλυτικές απαντήσεις τους.


Στη διεύθυνση http://www.hms.gr/?q=node/1653 μπορείτε να δείτε επιλεγμένες σελίδες του νέου περιοδικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», για μαθητές.


Βράβευση μαθητών

Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των διακριθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.


Στους διακριθέντες μαθητές απονέμεται έπαινος.


Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για τις ανάγκες του διαγωνισμού αυτού.


Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε, τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού της ΕΜΕ Ανάργυρου Φελλούρη, Ομότιμου καθηγητή ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ