20/04/2016
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ


Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναφορικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τις πρωινές ώρες σήμερα, η «Άσκηση Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου», σε όλες τις βαθμίδες  του κολλεγίου, προκειμένου τα παιδιά μέσα από τη βιωματική μάθηση να διδαχθούν μέτρα αυτοπροστασίας.

Πριν την πραγματοποίηση της άσκησης ετοιμότητας ενημερώθηκαν από ειδικούς, οι μαθητές οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό για τις ενέργειες    κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση του σεισμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο που καταρτίστηκε από τους εκπαιδευτικούς, και  τις οδηγίες του ΟΑΣΠ και ΥΠΕΠΘ, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί, όταν ακούστηκε ο ήχος της σειρήνας εφάρμοσαν με ψυχραιμία την οδηγία  «σκύψε, καλύψου, κρατήσου» (drop, cover and hold on).

Μετά τη λήξη του συναγερμού, οι μαθητές οδηγήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς και τις ειδικές ομάδες, σε ασφαλείς χώρους συγκέντρωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί  η τρίτη φάση του σχεδίου.

Βασικός στόχος της άσκησης ήταν   η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς  τόσον στους μαθητές όσον και στους εκπαιδευτικούς.
 Για την πραγματοποίηση της άσκησης ετοιμότητας ενημερώθηκαν οι Δ/ντές  Β/θμιας και Α/θμιας  Εκπαίδευσης κοι:    Παπαδομαρκάκης  Ιωάννης  και Νικόλαος Ράπτης καθώς και ο Σχολικός Σύμβουλος κος Ψαράς Μπάμπης.