29/02/2016
Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ


Το Σωματείο υποτροφιών  «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» ευχαριστεί θερμά των Τμήμα Αγγλικής γλώσσας του ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου «Κολλέγιο Ρόδου» για τη γενναιόδωρη χορηγία που έλαβε  για την ενίσχυση των πόρων που διαθέτει για τις υποτροφίες του.

Το Κολλέγιο Ρόδου έχει δείξει πολλές φορές την κοινωνική του ευαισθησία και έχει βοηθήσει επανειλημμένα το πρόγραμμα των υποτροφιών, είτε  παραχωρώντας τη θεατρική σκηνή του για την φιλοξενία εκδηλώσεων της «Δωδεκανησιακής Μέλισσας» είτε προσφέροντας οικονομική ενίσχυση από εκδηλώσεις που οργανώνει το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με τους μαθητές του Κολλεγίου.

Τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτό το θαυμάσιο Σχολείο εκτός από την εκπαίδευση που τους παρέχεται, εξοικειώνονται από μικρά σε υψηλόφρονα πρότυπα όπως είναι ο  εθελοντισμός, η αλληλεγγύη προς τους πιο αδύνατους, παίρνοντας τέτοια μαθήματα ζωής, ώστε να αναπτύσσουν  κοινωνική  ευαισθησία και με προθυμία να μάθουν να προσφέρουν…

Ειδικά με την οικονομική κρίση κατά την οποία οι μεν αιτήσεις των υποψηφίων της Δωδεκανησιακής Μέλισσας έχουν πολλαπλασιαστεί ενώ τα έσοδα του Σωματείου έχουν μειωθεί, η βοήθεια των μαθητών ήρθε την πιο κατάλληλη ώρα γιατί εξασφάλισε σχεδόν όλο το ποσό που παίρνει ένας φοιτητής για ένα ολόκληρο χρόνο και έδωσε περιεχόμενο στο ρητό που πολλές φορές χρησιμοποιεί η «Μέλισσα» και που είναι: «Οι μικροί μαθητές βοηθούν τους μεγάλους να σπουδάσουν!!»
imacillin granulat imacillin amoxicillin imacillin innhold