04/12/2015
Έλα και εσύ κοντά μας
Έλα και εσύ κοντά μας


Στο πλαίσιο της δράσης "Έλα κι εσύ κοντά μας”, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού επισκέφθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Σχολειό του Κολλεγίου Ρόδου. Το ΣΕΟ είναι μια Παγκόσμια Εθελοντική Οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά και τους προσφέρει εφόδια για το μέλλον, προσεγγίζοντας κάθε ηλικία με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η ομάδα του Κλάδου Οδηγών απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-14 ετών. Η Α’ Ομάδα Οδηγών Ρόδου λοιπόν, ετοίμασε ένα μεγάλο παιχνίδι για τα παιδιά της Ε' και Στ' τάξης του Κολλεγίου, μέσω του οποίου τους παρουσίασε πως παίζονται τα οδηγά παιχνίδια αλλά και κάποιες οδηγικές άξιες, όπως ο εθελοντισμός, η πρόσφορα και το ομαδικό πνεύμα.