30/04/2015
H EΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ


Για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, το Ιnternet έχει γίνει περισσότερο μια κοινωνική διέξοδος σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Η συμμετοχή στον ηλεκτρονικό τζόγο, η αγορά ρούχων και άλλων α-ντικειμένων από το Internet , οι συνομιλίες με φίλους και η χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης , όπως π.χ το facebook έχει αντικαταστήσει σιγά σιγά  τις διαπροσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, γεγονός το οποίο προκαλεί βλάβη ή ζημιά στην υγεία του χρήστη.

Από τα  στοιχεία μιας νέας έρευνας βρέθηκε ότι είναι πολύ πιθανόν να συμβεί μετρίου έως σοβαρού βαθμού κατάθλιψη ανάμεσα σε  ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το Internet.
H εξάρτηση από το Internet έχει οριστεί ως μια υπερβολική χρήση του υπολογιστή η οποία επεμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή.

Οι εξαρτημένοι από το internet ξοδεύουν περισσότερο χρόνο ξεφυλλίζοντας ιστοσελίδες που αφορούν αγορές ή σε ιστοσελίδες που αναφέρονται στον τζόγο ή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και είναι περισσότερο πιθανόν να διακόψουν την ενεργή κοινωνικοποίηση προκειμένου να διαθέσουν χρόνο για το internet.

Εκείνο το οποίο οι ερευνητές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν είναι η σχέση μεταξύ της χρήσης του internet και της κατάθλιψης. Η υπερβολική χρήση του  internet, σχετίζεται με την κατάθλιψη, αλλά αυτό που παραμένει άγνωστο είναι τι προηγείται από τα δύο. Είναι τα καταθλιπτικά άτομα που ελκύονται από το internet ή από την πλευρά του το ίδιο το internet προκαλεί κατάθλιψη;
Αυτό που είναι γνωστό  είναι ότι ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων διαθέτουν περισσότερο χρόνο στη χρήση του internet παραμελώντας  με αυτόν τον τρόπο τις πραγματικές τους κοινωνικές σχέσεις.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του  Στάνφορντ βρέθηκε ότι η χρήση του internet, 2 έως 5 ώρες την εβδομάδα, προκαλεί απώλεια της επαφής με το πραγματικό κοινωνικό περιβάλλον. Για αυτούς που διαθέτουν περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα στο internet, έχει αναφερθεί ότι μειώνονται οι κοινωνικές τους δραστηριότητες σε ποσοστό μέχρι 15%.

Οι χρήστες του internet ξοδεύουν πολύ λιγότερο χρόνο για να μιλήσουν στο τηλέφωνο με τα μέλη της οικογένειάς τους  και τους φίλους τους και δεν απασχολούνται με προσωπικές δραστηριότητες. Αυτή η απώλεια της επαφής με άλλους ανθρώπους  και η αύξηση της παρουσίας μπροστά στην λαμπερή οθόνη του υπολογιστή, είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό καταθλιπτικών ανθρώπων.

Επιπλέον το internet γίνεται ολοένα και περισσότερο υποκατάστατο για πολλές δραστηριότητες οι οποίες προηγουμένως πραγματοποιούνταν έξω από το σπίτι, και οι οποίες απαιτούν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Από την έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ βρέθηκε ότι ο μέσος όρος των χρηστών του internet, ασχολού-νται τουλάχιστον με (5) τύπους διαφορετικών-ξεχωριστών δραστηριοτήτων στις ιστοσελίδες: είναι ο συνδυασμός από διαφορετικούς τύπους που αναζητούν πληροφορίες, ψυχαγωγία, ηλεκτρονικά παιχνίδια – τζόγο και αγορές προϊόντων από το διαδίκτυο.
Η πλέον διαδεδομένη δραστηριότητα στο internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε ποσοστό περίπου 90% επί του συνόλου των χρηστών  του internet χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο έχει γίνει η πρωταρχική μέθοδος αλληλεπίδρασης με φίλους και μέλη της οικογένειάς τους.
Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας έχει αντικαταστήσει τις τηλεφωνικές κλήσεις και συνομιλίες και την αποστολή γραμμάτων και συχνά κάνει την αλληλογραφία λιγότερο προσωπική.

Επίσης το internet έχει γίνει η πρωταρχική μας μέθοδος αγοράς προϊόντων, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί κάποιος να βρει διαθέσιμα, εκατομμύρια προϊόντα στο internet. Οι άνθρωποι πλέον ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στα καταστήματα και περισσότερο χρόνο κάνοντας, αδιάφορα περιήγηση στο internet. Αυτός ο τρόπος συ-μπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία προβλημάτων.
Επίσης η χρήση του internet έχει εισβάλλει στα σπίτια. Άτομα τα οποία προηγουμένως άφηναν εκκρεμείς εργασίες στο γραφείο τους, τώρα διαθέτουν περισσότερο χρόνο εργαζόμενοι από το σπίτι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτουν λιγότερο χρόνο στις οικογένειές τους και στους φίλους τους.

Ακόμη και τα άτομα που δεν είναι εθισμένα στο internet, είναι δύσκολο να α-ντισταθούν στον πειρασμό να ελέγξουν την αλληλογραφία τους ή ακόμη να ολοκληρώσουν μια εργασία ακόμη και αφού επιστρέψουν στο σπίτι τις νυχτερινές ώρες.

Ενώ όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν στην άνεση του σπιτιού του κάθε ατόμου, και συχνά μπορεί αυτό να είναι ως περισσότερο βολικό, η μειωμένη αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους μπορεί τελικά να έχει μια επίδραση στην ψυχική υγεία ενός ατόμου.
  Kar  S.(2014). 10  MSU Practice Examinations for the CELP  (C2)  Michigan State University  Student’s Book .Athens. p.176. Μετάφραση:  Δρ Ναπολέων Θ. Βλάσσης

free printable cialis coupons manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings cards
ibuprofen teva ibuprofen ara ibuprofeno
virelade go viread effets secondaires