28/08/2014
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014: 71 Επιτυχόντες - 88% σε ΑΕΙ


Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού έγκειται αφενός στην πλήρη αντιστοίχηση των προσδοκιών των μαθητών του με τα αποτελέσματα αυτών και αφετέρου στη διεύρυνση των επιλογών, στην ισορροπημένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και στη συναισθηματική τους σταθερότητα.

Το πλήθος και η ποιότητα των σχολών που και εφέτος εισήχθησαν οι μαθητές μας αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα αυτών και των εκπαιδευτικών μας, καθώς και την αποτελεσματικότητα του σχολείου μας!

Δείτε εδώ τους επιτυχόντες του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΡΟΔΟΥΝιώθουμε την υποχρέωση να συγχαρούμε όλους τους Δωδεκανήσιους μαθητές και τους καθηγητές τους για τις επιτυχίες τους