04/04/2014
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.


Στις 4 και 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Ρόδου το 4ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.
Στόχος του Φεστιβάλ και φέτος ήταν:

•    η ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και παρουσίασης της εργασίας τους σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,

•    η ενημέρωση και διάδοση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ολόπλευρη μάθηση, μέσω ερευνητικών σχεδίων εργασίας (projects), μοντελοποίησης και επίλυσης πρακτικών προβλημάτων με την αξιοποίηση των Τεχνολογικών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και τέλος

•    η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων και η διάχυση τους στην τοπική μας κοινωνία.

Το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ήταν εκεί!