10/03/2014
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑ IPAD ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΑ IPAD ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».


Η ομάδα έρευνας «New Media in Education and Media Literacy» του «Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Κολλέγιο Ρόδου εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους, με στόχους:

    -          τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων Μέσων και τεχνολογιών για την προώθηση του ψηφιακού σχολείου, με την δημιουργία iBooks και την ένταξη iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία
    -          την ανάδειξη κοινών  πρωτοβουλιών δημιουργίας και ενδυνάμωσης δεσμών των τοπικών κοινωνιών και τη συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας
    -          την προώθηση καινοτόμων επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων για τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τα σχολεία και τις τοπικές αγορές εργασίας

Η ομάδα έρευνας «New Media in Education and Media Literacy» του Εργαστήριου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ έχει αναπτύξει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε διάφορα ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της είναι η διενέργεια ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, η προώθηση εκπαιδευτικών βιώσιμων καινοτομιών και η επιδίωξη μιας παιδαγωγικά τεκμηριωμένης αλλαγής στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης, πέρα από τις απλοϊκές τεχνολογικές παρεμβάσεις, με τρόπο που να αναδεικνύονται δημιουργικές μορφές εργασίας με νέα μέσα μάθησης στο σχολείο.

    Το Κολλέγιο Ρόδου έχει αποκτήσει εξοπλισμό και τεχνογνωσία στη ψηφιοποίηση σχολικών εγχειριδίων μέσα από τη συμμετοχή του, ως ένα από τα τέσσερα σχολεία πανελληνίως (3 ιδιωτικά και ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο), στο πρόγραμμα «Μαθαίνοντας με την Apple» (http://www.isquare.gr/education). Στόχος του Κολλεγίου είναι η διαπαιδαγώγηση νέων με γνώσεις και δεξιότητες ζωής, ικανούς να ανταποκριθούν στις όλο και υψηλότερες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή των νέων μεθόδων διδασκαλίας επιδιώκεται η προσαρμογή της διδασκαλίας στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο κάθε μαθητής δομεί τη γνώση.

Με αυτή την πρωτοποριακή σύμπραξη η ομάδα έρευνας «New Media in Education and Media Literacy» του Εργαστήριου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ και το Κολλέγιο Ρόδου φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας στο οποίο επιθυμητή είναι η συμμετοχή και άλλων σχολικών μονάδων. Επιδιώκουν ακόμη τη συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

    Ως πρώτο πλαίσιο συνεργασίας συμφωνήθηκε η κοινή οργάνωση Ημερίδας με θέμα: Τάξη του Μέλλοντος: Τα iPad στην Εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2014.

Τάξη του Μέλλοντος: Τα iPad στην Εκπαίδευση - Κυριακή 16 Μαρτίου 2014,  11:00 – 14:00 - Αμφιθέατρο Ελευθέριος Γείτονας, Κολλέγιο Ρόδου

    11:00-11:10  Καλωσόρισμα. Έναρξη της Συνεργασίας Κολλεγίου Ρόδου - ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

    11:10-11:40  «Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε εκπαιδευτικός για την Τάξη του Μέλλοντος: 13 βασικές θέσεις»

 Λοίζος Σοφός, Αν. Καθηγητής του   Εργαστήριου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

    11:45-12:15         «Μαθαίνοντας με το iPad»

Κώστας Λιάκος, Υπεύθυνος της iSquare

    12:15-12:30         Διάλειμμα – Coffee Break
    12:30-13:00         «Η Επανάσταση των iPad: Επίδειξη Χρήσης στην Τάξη»

Σπύρος Σπύρου, Εκπαιδευτικός του Κολλεγίου Ρόδου, Μεταπτυχιακός Ερευνητής

    13:10-13:40  «iBooks: Διαδραστική Ανάγνωση Βιβλίων. Παρουσίαση των iBooks που έφτιαξαν τα παιδιά του Κολλεγίου Ρόδου»

Θανάσης Χατζηγεωργίου, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Πληροφορικής του Κολλεγίου Ρόδου