26/04/2013
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.


Στις 19 και 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Ρόδου το 3ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.

Στόχος του Φεστιβάλ ήταν:

•    η ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και η παρουσίαση της εργασίας τους σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,

•    η ενημέρωση και διάδοση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ολόπλευρη μάθηση, μέσω ερευνητικών σχεδίων εργασίας (projects), μοντελοποίησης και επίλυσης πρακτικών προβλημάτων με την αξιοποίηση των Τεχνολογικών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και τέλος

•    η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των σχολικών μονάδων και η διάχυση τους στην τοπική μας κοινωνία.

Το Κολλέγιο Ρόδου ήταν εκεί!