22/04/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩNΩΝ: 4ης Κολυμβητικής Ημερίδας «Σάκης Καλαμπόκας».


Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Σάββατο 27 Απριλίου 2013
Ώρα 10:00πμ


Β.  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :

Κολυμβητήριο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε..Μ.Ε.

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Γ1.
Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα Σωματεία.

Γ2.
Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 με  fax ( 22410 87430 ) ή στο e-mail: moraitis1982@gmail.com

Δ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


Δ1
Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει το πολύ σε 2 αγωνίσματα στις ηλικίες 4 έως 7 ετών και σε 3 αγωνίσματα στην αγωνιστική/προαγωνιστική  κατηγορία

Δ2
Το πρόγραμμα της ημερίδας θα σας αποσταλεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2013

 Ε. ΠΑΙΝΟΙ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ

Ε1.
Όλοι η Αθλητές – Αθλήτριες θα πάρουν αναμνηστικά διπλώματα καθώς και στα Σωματεία θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες.