15/04/2013
ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013.


Συμμεριζόμενοι την άποψη πως οι φυσικές επιστήμες  καλλιεργούν τη σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, πως είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται, το σχολείο μας, Κολλέγιο Ρόδου,  θα είναι φέτος Κέντρο Εξέτασης  στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2013.

Ο διαγωνισμός αφορά τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων (Ε΄ και Στ΄) των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και θα διενεργηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, 09:30-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη).

Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια δύο (02) ώρες και την οργανωτική ευθύνη του έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων που θα συγκροτήσουν τα τοπικά παραρτήματα της Ε.Ε.Φ.