29/03/2013
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ!


Tο Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου διοργάνωσε Διαγωνισμό Δοκιμίου «Θέσεις – Αντιθέσεις» για μαθητές Λυκείου με θέμα:
«Πιστεύετε ότι στις μέρες μας η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει να αλλοιωθεί από ξενόγλωσσα στοιχεία ή οδηγείται προς μια άλλη δημιουργική κατεύθυνση;»
Στο Διαγωνισμό αυτό πήραν μέρος μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας, οι οποίοι κλήθηκαν να επιχειρηματολογήσουν θετικά ή αρνητικά, γραπτώς με ένα σύντομο δοκίμιο.

Συμμετείχαν οι ακόλουθοι μαθητές:

Θεοχάρους Λεωνίδας, Διακοσταματίου Χρυσάνθη, Καμπαστάνα Μίκα, Γκανάσος Κωνσταντίνος, Κουντούρης Μιχάλης, Διακομιχάλης Μιχάλης, Μητσοπούλου Αναστασία, Μητσοπούλου Κυριακή, Ορφανού Δικαία.