07/01/2013
«ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2013» ΤΩΝ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.


Στην εκπαιδευτική μας κοινότητα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, πέραν από τη συμβολή της στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής και τον προβληματίζει, διευρύνοντας ουσιαστικά τις ιδέες και τις προσωπικές του εμπειρίες.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών, οργανώνουμε κι εφέτος το διαγωνισμό :« ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2013».

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για 9η χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και στην απόλαυση.