27/08/2012
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 (K - Ω): Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 (K - Ω): Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!


Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού έγκειται αφενός στην πλήρη αντιστοίχηση των προσδοκιών των μαθητών του με τα αποτελέσματα αυτών και αφετέρου στη διεύρυνση των επιλογών, στην ισορροπημένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και στη συναισθηματική τους σταθερότητα. Νιώθουμε την υποχρέωση να συγχαρούμε όλους τους Δωδεκανήσιους μαθητές και τους καθηγητές τους για τις επιτυχίες τους!
imacillin granulat imacillin amoxicillin imacillin innhold