09/07/2012
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MARE NOSTRUM


Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο ΑΚΤΑΙΟΝ μια πολύ σημαντική διεθνής συνάντηση όλων των φορέων που εργάστηκαν συστηματικά επί 3,5 χρόνια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mare Nostrum.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών της Μεσογείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 6 πόλεις –λιμάνια από 6 χώρες της Μεσογείου από όπου σε προϊστορικά χρόνια πέρασε ο αρχαίος λαός των Φοινίκων και τα συνέδεσε με έναν άϋλο δεσμό μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την ιστορική τους αφετηρία και πορεία.

Στόχος του προγράμματος επίσης είναι η επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού, ενός slow τουρισμού με επίκεντρο όχι μόνο τον πολιτισμό του τόπου και τα αρχαιολογικά του ευρήματα αλλά και τις παραδοσιακές τέχνες κάθε πόλης του προγράμματος.