24/11/2011
Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού.


Στις 24 Νοεμβρίου 2011, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού που ήταν στις 20 Νοεμβρίου, οι δάσκαλοι Σπύρου Σπύρος και Πολίτη Αναστασία παρουσίασαν στα παιδιά των Β’ και Γ΄ τάξεων, τα δικαιώματα του Παιδιού. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της διαθεματικότητας, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Θρησκευτικών αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε προβολή πλούσιου εποπτικού υλικού (βιντεάκια, εικόνες, παρουσιάσεις κ.ά), με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα. Ακόμη, μοιράστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για τα δικαιώματα του παιδιού.