25/10/2011
Η ομάδα «Rhodes- Tunining» στο Κολλέγιο.


Στο πλαίσιο του μαθήματος «Κυκλοφοριακή Αγωγή» επισκέφθηκαν το σχολείο μας αθλητές της ομάδας «Rhodes- Tunining» με αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης τους παρακολούθησαν από κοντά και έμαθαν τους κανόνες που τηρούν κατά την αγωνιστική οδήγηση. Μετά την επίδειξη ακολούθησε παρουσίαση στο θέατρο με video από παλαιότερους αγώνες. Στόχος αυτής της μεγάλης προσπάθειας είναι η συγκέντρωση ερευνητικού υλικού προκειμένου να παρουσιαστεί σε πανελλήνιο Αθλητικό Συνέδριο.