24/09/2011
Σεμινάριο: Πώς Επικοινωνώ με έναν Έφηβο - Βασικές Τεχνικές Ενθάρρυνσης και Οριοθέτησης.


Το τμήμα της Συμβουλευτικής διοργάνωσε σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων με θέμα: Πώς Επικοινωνώ με έναν Έφηβο - Βασικές Τεχνικές Ενθάρρυνσης και Οριοθέτησης.