17/09/2011
Σεμινάριο για την Οριοθέτηση της Συμπεριφοράς των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας.


Το τμήμα της Συμβουλευτικής διοργάνωσε σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για την Οριοθέτηση της Συμπεριφοράς των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας.