03/09/2011
«Ο Δρόμος προς την Αυτονομία»:Σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.


Το τμήμα της Συμβουλευτικής διοργάνωσε σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για τη μετάβαση από τη Βρεφική στη Νηπιακή Ηλικία με τίτλο «Ο Δρόμος προς την Αυτονομία».