01/09/2011
Σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού


Το τμήμα της Συμβουλευτικής διοργάνωσε σεμινάριο για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για τους τύπους γονεϊκής συμπεριφοράς και πώς συνδέονται με το Σχολείο.