29/08/2011
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011: Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!


Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού έγκειται αφενός στην πλήρη αντιστοίχηση των προσδοκιών των μαθητών του με τα αποτελέσματα αυτών και αφετέρου στη διεύρυνση των επιλογών, στην ισορροπημένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και στη συναισθηματική τους σταθερότητα. Νιώθουμε την υποχρέωση να συγχαρούμε όλους τους Δωδεκανήσιους μαθητές και τους καθηγητές τους για τις επιτυχίες τους!


Δείτε τις σχολές στις οποίες πέτυχαν την εισαγωγή τους οι μαθητές του Κολλεγίου