23/02/2011
1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KIDS ATHLETICS


Το Tμήμα Φυσικής Αγωγής  διοργανώνει το 1ο Πρωτάθλημα

 

 

 

KIDS ATHLETICS

 

 

 

Πέμπτη 24/02/2011 στο Κλειστό Γυμναστήριο.

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Κολλεγίου σχεδίασε και υλοποιεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα (1ο Πρωτάθλημα KIDS ATHLETICS) με στόχο την αύξηση της κινητικής δραστηριότητας των παιδιών και την καλλιέργεια του ομαδικού αθλητικού πνεύματος, μέσα από την ομαδική και καθολική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών χωρίς όμως την κλασσική επιβράβευση, η οποία επισφραγίζει ένα Πρωτάθλημα.