09/12/2010
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Η σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη και οι αναρίθμητες εμπειρικές μελέτες, οι οποίες επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα της, θεωρεί ότι ο έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός και ταυτοποίηση τυχόν δυσκολιών στην παραγωγή και κατανόηση Λόγου και Ομιλίας οφείλει να γίνεται σε μικρή ηλικία και πρίν την έναρξη της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία παρέχεται  από την Βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Κολλεγίου και το Τμήμα Συμβουλευτικής εναρμονιζόμενα με τις επιταγές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κολλεγίου (Σχολές Γονέων, εξατομικευ&mu

signs of diabetes type 2 cialis dosage as needed
voltaren dolo floridafriendlyplants.com voltaren dolo