09/12/2010
ΠΡΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Η σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη και οι αναρίθμητες εμπειρικές μελέτες, οι οποίες επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα της, θεωρεί ότι ο έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός και ταυτοποίηση τυχόν δυσκολιών στην παραγωγή και κατανόηση Λόγου και Ομιλίας οφείλει να γίνεται σε μικρή ηλικία και πρίν την έναρξη της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία παρέχεται  από την Βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.