09/06/2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ 2010


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Τα αποτελέσματα των Βιβλιοδρομιών 2010 του Κολλεγίου Ρόδου

 

Ποιοί βραβεύονται

 

 

 

Το Κολλέγιο Ρόδου στην προσπάθεια του να καλλιεργήσει την αγάπη και απόλαυση της ανάγνωσης του εξωσχολικού βιβλίου από τα παιδιά αφενός, και τη δημιουργία γέφυρας συνεργασίας και ανταλλαγών με άλλα σχολεία αφετέρου, διοργάνωσε και εφέτος για 6η χρονιά στις 7 Μαΐου τ

cialis dose under tongue click cialis dosage vs viagra dosage
voltarene patch site voltarenplast
imacillin granulat imacillin amoxicillin imacillin innhold